český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
 NEUTRALENE® 1079 Rozpouštědlo BEZ PIKTOGRAMŮ O NEBEZPEČNOSTI

 

ČISTICÍ ROZPOUŠTĚDLO

BEZ PIKTOGRAMŮ O NEBEZPEČNOSTI

Speciální rozpouštědlo na inkousty, pryskyřice

Barvy, laky a podobné, nezesítěné

NENÍ HODNOCENO JAKO HOŘLAVÉ PODLE NORMY ICPE

Snadno a rychle BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ

ROZPOUŠTĚDLO ZCELA BEZ ZÁPACHU

Rozpouštědlo bez zápachu, bez těkavých organických sloučenin, schválené NSF A1, K1, bez MOSH, POSH, MOAH, odstraňuje tuky, inkousty

Použitelné na veškeré stroje nebo ruční použití, neředěné nebo ředěné s vodou

 

 

        

 

  

Vyhovuje doporučení komise (EU) 2017/84 ze dne 16. ledna 2017

o monitorování uhlovodíků minerálního oleje v potravinách

a v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami

Rozpouštědlo pro zemědělský a potravinářský průmysl bez obsahu uhlovodíků, MOSH/POSH, bez MOAH

Zápis z analýzy k dispozici na vyžádání 

Č. 21/009484 podle normy DIN/EN 16.995 (LC, GC/ FID)

 

                  

 

 

 56,7%

 

BEZ PIKTOGRAMŮ O NEBEZPEČNOSTI

Nařízení EU CLP 1272/2008

Nařízení GHS

 

ROZPOUŠTĚDLO NA ČIŠTĚNÍ A MYTÍ SPECIÁLNĚ URČENÉ NA PRYSKYŘICE, INKOUSTY, ADHEZIVA, LEPIDLA, ČERTSVÉ NÁTĚRY A PODOBNÉ

 

Třísložková směs rozpouštědel.

Zaručeně bez nebezpečných, zdraví škodlivých, dráždivých nebo leptavých látek.

 

Nehořlavý, použitelný za studena nebo v teplé lázni.

Vyřazení z oblastí ATEX.

 

Velmi vysoká rozpouštěcí schopnost Index KB více než 150.


Použitelný neředěný, ředěný vodou, oplachovatelný vodou.

 

OPTIMALIZACE PLÁNU HOSPODAŘENÍ S ROZPOUŠTĚDLY

Plán hospodaření s rozpouštědly 

(SMĚRNICE IED)

Bilance ohledně vstupu / výstupu rozpouštědla

Mírně těkavé, snižování spotřeby.

SNÍŽENÍ EMISÍ ROZPOUŠTĚDEL

Potenciál poškozování ozonové vrstvy ODP 0
Potenciál globálního oteplování PRP 0 

TŘÍDA DIB průmyslový odpad Nepatrný. Snížení nákladů na zneškodnění.


Bod mrznutí -80 °C. Skladování venku povoleno.

Bez retence (zákoník práce. Výrobek bez štítku 

Kód ICPE životního prostředí. Neznečišťující výrobek).

 

Snížení průmyslového rizika, přerušení provozu, občanské odpovědnosti

(zákoník o pojištění)

 

Biztonsági oldószer, szagtalan, nem gyúlékony, garantáltan HC MOSH/POSH MOAH-mentes. NSF A1 jóváhagyással. Biológiailag lebomló OCDE. Visszatartási kötelezettség nélkül. Eltávolítja a kontaktragasztókat, tintákat és a kikeményítetlen gyantákat. Használható szökőkutakban. DETECT BLUE® HACCP BRC8 IFS eltávolítható berendezés. biztonsági tisztító oldószer, VESZÉLYT JELZŐ PIKTOGRAM NÉLKÜL speciális tintákhoz, gyantákhoz, lakkokhoz, festékekhez. Szagtalan. Oldószer szitanyomáshoz és tamponnyomáshoz. Használható tisztító szökőkutak esetében. Zsírtalanító oldószer, Biztonsági oldószer, Biológiailag lebomló oldószer, Piktogramok nélküli oldószer, Címkézés nélküli oldószer, Biztonsági zsírtalanító, Tinta oldószer, Gyantaoldószer, Ragasztó-oldószer, Ipari oldószer zsírtalanító, Ipari oldószer gyártó, Tisztító oldószer, Szökőkút tisztító oldószer, Szökőkút tisztító termék, Festékoldószer szökőkutakhoz, Tintatisztító oldószer, Festéktisztító oldószer. tisztító oldószerek gyártói. Tisztító oldószerek szállítói. Oldószerek. Biztonsági oldószer. Oldószer veszélyt jelző piktogram nélkül. Szagtalan tisztító oldószer. Oldószer szitanyomáshoz. Oldószer tamponnyomáshoz. Oldószer ragasztó maradványaihoz. Oldószer mosógéphez. Oldószer ultrahangos tálcákhoz. Új oldószerek. Új oldószer. Diklór-metán-helyettesítő. Metilén-klorid-helyettesítő. CH2Cl2-helyettesítő. CMR-helyettesítők. Acetonhelyettesítő. Acetonhelyettesítő. NMP-helyettesítő. Oldószer poliuretánokhoz. Oldószerek epoxihoz. Poliészter-oldószer. Ragasztóoldószer. Festékoldószer. Gyantaoldószer. Lakkoldószer. Elasztomer-oldószerek. Ipari karbantartási termékek. Mosh-, posh-, moah-mentes termékek. Mosh-, posh-, moah-mentes zsírok. Mosh-, posh-, moah-mentes kenőanyagok. Mosh-, posh-, moah-mentes oldószerek. Mosh-, posh-, moah-mentes zsírtalanítók. Mosh-, posh-, moah-mentes tisztítószerek. Mosh-, posh-, moah-mentes olajok. MOSH-, MOAH-szabályozás. MOSH, POSH, MOAH

NEUTRALÈNE® 1079 se používá neředěný nebo ředěný s vodou na čištění a odstraňování barev,

inkoustů a čerstvých pryskyřic, do pevných nebo mobilních mycích zařízení na rozpouštědla

 

 

 

Bezpečné rozpouštědlo, bez zápachu, nehořlavé, zaručeně bez uhlovodíků, MOSH/POSH, MOAH. Schváleno podle NSF A1. Biologicky rozložitelný, OECD Bez povinnosti retence. Odstraňuje kontaktní lepidla, inkousty, nepolymerované pryskyřice. Lze použít do mycích zařízení. Odnímatelná zařízení DETECT BLUE® HACCP BRC8 IFS. bezpečné čisticí rozpouštědlo, BEZ PIKTOGRAMŮ O NEBEZPEČNOSTI speciálně na inkousty, pryskyřice, laky, barvy. Bez zápachu. Rozpouštědlo pro sítotisk, tampotisk. Lze použít do mycích zařízení. Odmašťovací rozpouštědlo, Bezpečné rozpouštědlo, Biologicky rozložitelné rozpouštědlo, Rozpouštědlo bez piktogramů, Rozpouštědlo bez štítku, Bezpečný odmašťovací přípravek, Rozpouštědlo na inkousty, Rozpouštědlo na pryskyřice, Rozpouštědlo na lepidla, Průmyslové odmašťovací rozpouštědlo, Výrobce průmyslových rozpouštědel, Čisticí rozpouštědlo, Rozpouštědlo na čištění, Rozpouštědlo do mycích zařízení, Výrobek do mycích zařízení, Rozpouštědlo barev do fontán, Čisticí rozpouštědlo inkoust, Čisticí rozpouštědlo barvy. výrobci čisticích rozpouštědel. Dodavatelé čisticích rozpouštědel. Rozpouštědla. Bezpečné rozpouštědlo. Rozpouštědlo bez piktogramů o nebezpečnosti. Čisticí rozpouštědlo bez zápachu. Rozpouštědlo pro sítotisk. Rozpouštědlo pro tampotisk. Rozpouštědlo na stopy po lepidle. Rozpouštědlo do myček. Rozpouštědlo pro ultrazvukové nádrže. Nová rozpouštědla. Nové rozpouštědlo. Náhrada za dichlormethan. Náhrada za metylenchlorid. Náhrada za Ch2, Cl2. Náhrada za CMR. Náhrada za aceton. Náhrada za aceton. Náhrada za NMP. Rozpouštědlo polyuretanů. Rozpouštědla epoxidů. Rozpouštědlo polyesterů. Rozpouštědlo lepidel. Rozpouštědlo nátěrů. Rozpouštědlo pryskyřic. Rozpouštědla laků. Rozpouštědla elastomerů. Přípravek pro průmyslovou údržbu. Přípravky neobsahující MOSH, POSH, MOAH. Tuky bez MOSH POSH MOAH. Maziva bez MOSH POSH MOAH. Rozpouštědla bez MOSH POSH MOAH. Odmašťovadla bez MOSH POSH MOAH. Čisticí přípravky bez MOSH POSH MOAH. Oleje bez MOSH POSH MOAH. Nařízení o MOSH MOAH. MOSH POSH MOAH

Bezpečné rozpouštědlo, bez zápachu, nehořlavé, zaručeně bez uhlovodíků, MOSH/POSH, MOAH. Schváleno podle NSF A1. Biologicky rozložitelný, OECD Bez povinnosti retence. Odstraňuje kontaktní lepidla, inkousty, nepolymerované pryskyřice. Lze použít do mycích zařízení. Odnímatelná zařízení DETECT BLUE® HACCP BRC8 IFS. bezpečné čisticí rozpouštědlo, BEZ PIKTOGRAMŮ O NEBEZPEČNOSTI speciálně na inkousty, pryskyřice, laky, barvy. Bez zápachu. Rozpouštědlo pro sítotisk, tampotisk. Lze použít do mycích zařízení. Odmašťovací rozpouštědlo, Bezpečné rozpouštědlo, Biologicky rozložitelné rozpouštědlo, Rozpouštědlo bez piktogramů, Rozpouštědlo bez štítku, Bezpečný odmašťovací přípravek, Rozpouštědlo na inkousty, Rozpouštědlo na pryskyřice, Rozpouštědlo na lepidla, Průmyslové odmašťovací rozpouštědlo, Výrobce průmyslových rozpouštědel, Čisticí rozpouštědlo, Rozpouštědlo na čištění, Rozpouštědlo do mycích zařízení, Výrobek do mycích zařízení, Rozpouštědlo barev do fontán, Čisticí rozpouštědlo inkoust, Čisticí rozpouštědlo barvy. výrobci čisticích rozpouštědel. Dodavatelé čisticích rozpouštědel. Rozpouštědla. Bezpečné rozpouštědlo. Rozpouštědlo bez piktogramů o nebezpečnosti. Čisticí rozpouštědlo bez zápachu. Rozpouštědlo pro sítotisk. Rozpouštědlo pro tampotisk. Rozpouštědlo na stopy po lepidle. Rozpouštědlo do myček. Rozpouštědlo pro ultrazvukové nádrže. Nová rozpouštědla. Nové rozpouštědlo. Náhrada za dichlormethan. Náhrada za metylenchlorid. Náhrada za Ch2, Cl2. Náhrada za CMR. Náhrada za aceton. Náhrada za aceton. Náhrada za NMP. Rozpouštědlo polyuretanů. Rozpouštědla epoxidů. Rozpouštědlo polyesterů. Rozpouštědlo lepidel. Rozpouštědlo nátěrů. Rozpouštědlo pryskyřic. Rozpouštědla laků. Rozpouštědla elastomerů. Přípravek pro průmyslovou údržbu. Přípravky neobsahující MOSH, POSH, MOAH. Tuky bez MOSH POSH MOAH. Maziva bez MOSH POSH MOAH. Rozpouštědla bez MOSH POSH MOAH. Odmašťovadla bez MOSH POSH MOAH. Čisticí přípravky bez MOSH POSH MOAH. Oleje bez MOSH POSH MOAH. Nařízení o MOSH MOAH. MOSH POSH MOAH
Odstraňování kontaktních lepidel na výrobních linkách 

 Mytí sítotiskových pláten, mytí tamponů

ze silikonového elastomeru v tampotisku 

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE