český हिन्दी 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
NEUTRALENE® 1079 Lösningsmedel UTAN FAROSYMBOLER

 

LÖSNINGSMEDEL FÖR RENGÖRING

UTAN FAROSYMBOLER

Lösningsmedel särskilt avsett för bläck och harts

Icke tvärbundna färger, lacker och dylikt

EJ KLASSIFICERAT SOM BRANDFARLIGT

Enkelt och snabbt BIOLOGISKT NEDBRYTBART

LUKTFRITT LÖSNINGSMEDEL

Luktfritt lösningsmedel för rengöring, utan VOC, godkänt för NSF A1, K1, utan MOSH, POSH, MOAH
Avlägsnar fett och bläck

Kan användas med alla maskiner eller manuellt, rent eller utspätt i vatten

 

 

                    

 

 

 

Följer kommissionens rekommendation (EU) 2017/84 av den 16 januari 2017 angående om övervakning av mineraloljekolväten i livsmedel och i material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel 

Lösningsmedel för jordbruks- och livsmedelsindustrin, garanterat fritt från kolväten, MOSH/POSH och MOAH

Analysrapport tillgänglig på begäran 

nr 21/009484 i enlighet med standarden DIN/EN 16.995 (LC, GC/ FID)

 

 

 

                  

 

 

         56,7%

 

INGA FAROSYMBOLER

CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008

SGH-GHS-bestämmelser

 

LÖSNINGSMEDEL FÖR RENGÖRING OCH TVÄTT, SÄRSKILT ANPASSAT FÖR HARTS, BLÄCK, KLISTERMÄRKEN OCH ETIKETTER, MÅLARFÄRG OCH DYLIKT

  

Ternär blandning av lösningsmedel.

Garanterat fritt från farliga, hälsovådliga, irriterande eller allergiframkallande ämnen.

 

Icke brandfarligt, kan användas kallt eller i värmebad.

Omklassificering av ATEX-områden.

 

Mycket hög lösningsförmåga, Kb-index över 150.


Kan användas rent eller utspätt i vatten, kan sköljas av med vatten.

 

EFFEKTIVARE PLAN FÖR ANVÄNDNING AV LÖSNINGSMEDEL

(IED-direktivet)

Lösningsmedlets massbalans start/slut

Lågflyktigt, drygt.

MINSKNING AV UTSLÄPP FRÅN LÖSNINGSMEDEL

ODP 0                 GWP 0 

Klassas som vanligt industriavfall. Minskar kostnaderna för destruktion.


Fryspunkt -80 °C. Utomhuslagring tillåten.

Utan uppsamlingskrav (Arbetslagen, ”Code du Travail”. Produkt utan faromärkning, anläggningen ej klassad som miljöfarlig enligt fransk miljölag. Icke förorenande produkt). 

 

Minskar industriella risker och risken för rörelseförlust eller skadestånd

(försäkringslagen)

   

Säkert lösningsmedel, säkert och icke brandfarligt, garanterat fritt från kolvägen, MOSH, POSH, MOAH. Godkänt för NSF A1. Biologiskt nedbrytbart enligt OCDE. Utan uppsamlingskrav. Avlägsnar kontaktbindemedel, bläck, ohärdat harts. Kan användas i komponenttvätt. Mobil utrustning DETECT BLUE® HACCP BRC8 IFS. säkert lösingsmedel för rengöring, UTAN FAROSYMBOLER, speciellt för bläck, harts, lack, målarfärg. Luktfri. Lösningsmedel för screentryck, stämpeltryck. Kan användas för rengöring i komponenttvätt. Avfettande lösningmedel, Säkert lösningsmedel, Biologiskt nedbrytbart lösningsmedel, Lösningsmedel utan farosymboler, Lösningsmedel utan märkning, Säkert avfettningsmedel, Lösningsmedel för bläck, Lösningsmedel harts, Lösningsmedel lim, Industriellt avfettningsmedel, Tillverkare industriella lösningsmedel, Rengörande lösningsmedel, Lösningsmedel för rengöring, Lösningsmedel för komponenttvättar, Produkt för komponenttvätt, Färgborttagningsmedel för komponenttvättar, Rengörande lösningsmedel bläck, Rengörande lösingsmedel färg. tillverkare industriella lösningsmedel. Leverantörer lösningsmedel för rengöring. Lösningsmedel. Säkert lösningsmedel. Lösningsmedel utan farosymboler. Luktfritt lösningsmedel. Lösningsmedel för screentryck. Lösningsmedel för stämpeltryck. Lösningsmedel bindemedelsrester. Lösningsmedel rengöringsmaskin. Lösningsmedel för ultraljudstvättar. Nya lösningsmedel. Nytt lösningsmedel. Ersättningsprodukt för diklormetan. Ersättningsprodukt för metylenklorid. Ersättningsprodukt för ch2 cl2. Ersättningsprodukt för CMR-ämnen. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för NMP-ämnen. Lösningsmedel för polyuretan. Lösningsmedel för epoxy. Lösningsmedel för polyester. Lösningsmedel för limprodukter. Lösningsmedel för färger. Lösningsmedel för hartser. Lösningsmedel för lacker. Lösningsmedel för elastomerer. Produkt för industriellt underhåll. Produkter fria från mosh posh moah. fett fritt från mosh posh moah. smörjmedel fria från mosh posh moah. lösningsmedel fria från mosh posh moah. avfettningsmedel fria från mosh posh moah. rengöringsmedel fria från mosh posh moah. oljor fria från mosh posh moah. MOSH MOAH-bestämmelse. MOSH POSH MOAH

 NEUTRALÈNE® 1079 används rent eller utspätt i vatten för rengöring och för att avlägsna färg,

bläck och harts, i fasta eller mobila komponenttvättar med lösningsmedel

 

 

 

Säkert lösningsmedel, säkert och icke brandfarligt, garanterat fritt från kolvägen, MOSH, POSH, MOAH. Godkänt för NSF A1. Biologiskt nedbrytbart enligt OCDE. Utan uppsamlingskrav. Avlägsnar kontaktbindemedel, bläck, ohärdat harts. Kan användas i komponenttvätt. Mobil utrustning DETECT BLUE® HACCP BRC8 IFS. säkert lösingsmedel för rengöring, UTAN FAROSYMBOLER, speciellt för bläck, harts, lack, målarfärg. Luktfri. Lösningsmedel för screentryck, stämpeltryck. Kan användas för rengöring i komponenttvätt. Avfettande lösningmedel, Säkert lösningsmedel, Biologiskt nedbrytbart lösningsmedel, Lösningsmedel utan farosymboler, Lösningsmedel utan märkning, Säkert avfettningsmedel, Lösningsmedel för bläck, Lösningsmedel harts, Lösningsmedel lim, Industriellt avfettningsmedel, Tillverkare industriella lösningsmedel, Rengörande lösningsmedel, Lösningsmedel för rengöring, Lösningsmedel för komponenttvättar, Produkt för komponenttvätt, Färgborttagningsmedel för komponenttvättar, Rengörande lösningsmedel bläck, Rengörande lösingsmedel färg. tillverkare industriella lösningsmedel. Leverantörer lösningsmedel för rengöring. Lösningsmedel. Säkert lösningsmedel. Lösningsmedel utan farosymboler. Luktfritt lösningsmedel. Lösningsmedel för screentryck. Lösningsmedel för stämpeltryck. Lösningsmedel bindemedelsrester. Lösningsmedel rengöringsmaskin. Lösningsmedel för ultraljudstvättar. Nya lösningsmedel. Nytt lösningsmedel. Ersättningsprodukt för diklormetan. Ersättningsprodukt för metylenklorid. Ersättningsprodukt för ch2 cl2. Ersättningsprodukt för CMR-ämnen. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för NMP-ämnen. Lösningsmedel för polyuretan. Lösningsmedel för epoxy. Lösningsmedel för polyester. Lösningsmedel för limprodukter. Lösningsmedel för färger. Lösningsmedel för hartser. Lösningsmedel för lacker. Lösningsmedel för elastomerer. Produkt för industriellt underhåll. Produkter fria från mosh posh moah. fett fritt från mosh posh moah. smörjmedel fria från mosh posh moah. lösningsmedel fria från mosh posh moah. avfettningsmedel fria från mosh posh moah. rengöringsmedel fria från mosh posh moah. oljor fria från mosh posh moah. MOSH MOAH-bestämmelse. MOSH POSH MOAH

Säkert lösningsmedel, säkert och icke brandfarligt, garanterat fritt från kolvägen, MOSH, POSH, MOAH. Godkänt för NSF A1. Biologiskt nedbrytbart enligt OCDE. Utan uppsamlingskrav. Avlägsnar kontaktbindemedel, bläck, ohärdat harts. Kan användas i komponenttvätt. Mobil utrustning DETECT BLUE® HACCP BRC8 IFS. säkert lösingsmedel för rengöring, UTAN FAROSYMBOLER, speciellt för bläck, harts, lack, målarfärg. Luktfri. Lösningsmedel för screentryck, stämpeltryck. Kan användas för rengöring i komponenttvätt. Avfettande lösningmedel, Säkert lösningsmedel, Biologiskt nedbrytbart lösningsmedel, Lösningsmedel utan farosymboler, Lösningsmedel utan märkning, Säkert avfettningsmedel, Lösningsmedel för bläck, Lösningsmedel harts, Lösningsmedel lim, Industriellt avfettningsmedel, Tillverkare industriella lösningsmedel, Rengörande lösningsmedel, Lösningsmedel för rengöring, Lösningsmedel för komponenttvättar, Produkt för komponenttvätt, Färgborttagningsmedel för komponenttvättar, Rengörande lösningsmedel bläck, Rengörande lösingsmedel färg. tillverkare industriella lösningsmedel. Leverantörer lösningsmedel för rengöring. Lösningsmedel. Säkert lösningsmedel. Lösningsmedel utan farosymboler. Luktfritt lösningsmedel. Lösningsmedel för screentryck. Lösningsmedel för stämpeltryck. Lösningsmedel bindemedelsrester. Lösningsmedel rengöringsmaskin. Lösningsmedel för ultraljudstvättar. Nya lösningsmedel. Nytt lösningsmedel. Ersättningsprodukt för diklormetan. Ersättningsprodukt för metylenklorid. Ersättningsprodukt för ch2 cl2. Ersättningsprodukt för CMR-ämnen. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för NMP-ämnen. Lösningsmedel för polyuretan. Lösningsmedel för epoxy. Lösningsmedel för polyester. Lösningsmedel för limprodukter. Lösningsmedel för färger. Lösningsmedel för hartser. Lösningsmedel för lacker. Lösningsmedel för elastomerer. Produkt för industriellt underhåll. Produkter fria från mosh posh moah. fett fritt från mosh posh moah. smörjmedel fria från mosh posh moah. lösningsmedel fria från mosh posh moah. avfettningsmedel fria från mosh posh moah. rengöringsmedel fria från mosh posh moah. oljor fria från mosh posh moah. MOSH MOAH-bestämmelse. MOSH POSH MOAH
Avlägsnar kontaktbindemedel på produktionslinjer 

Tvätt av skärmar för screentryck, rengöring av

silikonelastomer-stämplar för stämpeltryck

 

 

Producera, smörja, rengöra, skydda
IBiotec
® Tec Industries® Service 
erbjuder ett komplett utbud av
branschspecifika produkter

 


 

Önskar du:

 

ett gratis varuprov
en teknisk rekommendation
ett datablad
ett säkerhetsdatablad

 

- Kontakta oss -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

tillverkare av kemisk-tekniska produkter,
tackar dig för ditt besök.IBiotec® Tec Industries®Service finns på: YOUTUBE