český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
 NEUTRALENE® 1079 Rozpúšťadlo BEZ PIKTOGRAMOV O NEBEZPEČNOSTI

ROZPÚŠŤALO S ČISTIACIM ÚČINKOM

BEZ PIKTOGRAMOV O NEBEZPEČNOSTI

Špeciálne rozpúšťadlo na atramenty, živice

Farby, laky a podobné látky, nezosieťované

PODĽA NORMY ICPE NEHORĽAVÉ

Ľahko a rýchlo BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉ

ROZPÚŠŤADLO BEZ ZÁPACHU

Rozpúšťadlo bez zápachu, bez prchavých organických zlúčenín, schválené podľa NSF A1, K1, bez MOSH, POSH, MOAH, odstraňuje mazivá, atramenty

Použiteľné na všetky stroje alebo ručné použitie, neriedené alebo riedené vodou

 

        

 

  

Spĺňa odporúčanie komisie (EÚ) 2017/84 zo 16. januára 2017

o monitorovaní uhľovodíkov z minerálnych olejov v potravinách,

ako aj materiáloch a výrobkoch prichádzajúcich do styku s potravinami

Rozpúšťadlo pre poľnohospodársky a potravinársky priemysel bez obsahu uhľovodíkov, MOSH/POSH, bez MOAH

Protokol z analýzy dostupný na požiadanie 

Č. 21/009484 podľa normy DIN/EN 16.995 (LC, GC/ FID)

 

                  

 

 

 

 56,7%

 

ŽIADNY PIKTOGRAM NEBEZPEČENSTVA

Nariadenie (ES) 1272/2008 (nariadenie CLP)

Nariadenia Globálneho harmonizovaného systému klasifikácie a označovania chemikálií

 

ROZPÚŠŤADLO NA ČISTENIE A UMÝVANIE ŠPECIÁLNE URČENÉ NA ŽIVICE, ATRAMENTY, ADHEZÍVA, LEPIDLÁ, ČERSTVÉ NÁTERY A PODOBNÉ LÁTKY

 

Trojzložková zmes rozpúšťadiel.

Zaručene bez nebezpečných, zdraviu škodlivých a dráždivých látok alebo senzibilizátorov.

 

Nehorľavý, použiteľný za studena alebo v teplom kúpeli.

Vyradenie z oblastí ATEX.

 

Veľmi vysoká rozpúšťacia schopnosť Index KB viac ako 150.


Použiteľný neriedený, riedený vodou, oplachovateľný vodou.

 

OPTIMALIZÁCIA PLÁNU HOSPODÁRENIA S ROZPÚŠŤADLAMI

Plán hospodárenia s rozpúšťadlami 

(SMERNICA O PRIEMYSELNÝCH EMISIÁCH)

Bilancia vstupu / výstupu rozpúšťadla

Mierne prchavé, znižovanie spotreby

ZNÍŽENIE EMISIÍ ROZPÚŠŤADIEL

Potenciál poškodzovania ozónovej vrstvy ODP 0
Potenciál otepľovania planéty PRP 0 

TRIEDA DIB priemyselný odpad Nepatrný. Zníženie nákladov na zneškodnenie


Bod mrznutia -80 °C. Skladovanie vonku povolené.

Bez retencie (zákonník práce. Výrobok bez označenia 

Kód ICPE životného prostredia. Neznečisťujúci výrobok).

 

Zníženie priemyselného rizika, prerušenia prevádzky,

občianskoprávnej zodpovednosti

(zákonník o poistení)

Biztonsági oldószer, szagtalan, nem gyúlékony, garantáltan HC MOSH/POSH MOAH-mentes. NSF A1 jóváhagyással. Biológiailag lebomló OCDE. Visszatartási kötelezettség nélkül. Eltávolítja a kontaktragasztókat, tintákat és a kikeményítetlen gyantákat. Használható szökőkutakban. DETECT BLUE® HACCP BRC8 IFS eltávolítható berendezés. biztonsági tisztító oldószer, VESZÉLYT JELZŐ PIKTOGRAM NÉLKÜL speciális tintákhoz, gyantákhoz, lakkokhoz, festékekhez. Szagtalan. Oldószer szitanyomáshoz és tamponnyomáshoz. Használható tisztító szökőkutak esetében. Zsírtalanító oldószer, Biztonsági oldószer, Biológiailag lebomló oldószer, Piktogramok nélküli oldószer, Címkézés nélküli oldószer, Biztonsági zsírtalanító, Tinta oldószer, Gyantaoldószer, Ragasztó-oldószer, Ipari oldószer zsírtalanító, Ipari oldószer gyártó, Tisztító oldószer, Szökőkút tisztító oldószer, Szökőkút tisztító termék, Festékoldószer szökőkutakhoz, Tintatisztító oldószer, Festéktisztító oldószer. tisztító oldószerek gyártói. Tisztító oldószerek szállítói. Oldószerek. Biztonsági oldószer. Oldószer veszélyt jelző piktogram nélkül. Szagtalan tisztító oldószer. Oldószer szitanyomáshoz. Oldószer tamponnyomáshoz. Oldószer ragasztó maradványaihoz. Oldószer mosógéphez. Oldószer ultrahangos tálcákhoz. Új oldószerek. Új oldószer. Diklór-metán-helyettesítő. Metilén-klorid-helyettesítő. CH2Cl2-helyettesítő. CMR-helyettesítők. Acetonhelyettesítő. Acetonhelyettesítő. NMP-helyettesítő. Oldószer poliuretánokhoz. Oldószerek epoxihoz. Poliészter-oldószer. Ragasztóoldószer. Festékoldószer. Gyantaoldószer. Lakkoldószer. Elasztomer-oldószerek. Ipari karbantartási termékek. Mosh-, posh-, moah-mentes termékek. Mosh-, posh-, moah-mentes zsírok. Mosh-, posh-, moah-mentes kenőanyagok. Mosh-, posh-, moah-mentes oldószerek. Mosh-, posh-, moah-mentes zsírtalanítók. Mosh-, posh-, moah-mentes tisztítószerek. Mosh-, posh-, moah-mentes olajok. MOSH-, MOAH-szabályozás. MOSH, POSH, MOAH

 

NEUTRALÈNE® 1079 sa používa neriedený alebo riedený vodou na čistenie a odstraňovanie farieb,

atramentov a čerstvých živíc, do pevných alebo mobilných čistiacich zariadení na rozpúšťadlá.

 

 

 

Bezpečné rozpúšťadlo, bez zápachu, nehorľavé, zaručene bez uhľovodíkov, MOSH/POSH, MOAH. Schválené podľa NSF A1. BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉ  TESTOM OECD Bez povinnosti retencie. Odstraňuje kontaktné lepidlá, atramenty, nepolymerované živice. Možno použiť do umývacích zariadení. Odnímateľné zariadenia DETECT BLUE® HACCP BRC8 IFS. bezpečné čistiace rozpúšťadlo, BEZ PIKTOGRAMOV O NEBEZPEČNOSTI špeciálne na atramenty, živice, laky, farby. Bez zápachu. Rozpúšťadlo pre sieťotlač, tampotlač. Možno použiť do umývacích zariadení. Odmasťovacie rozpúšťadlo, Bezpečné rozpúšťadlo, Biologicky rozložiteľné rozpúšťadlo, Rozpúšťadlo bez piktogramov, Rozpúšťadlo bez štítku, Bezpečný odmasťovací prípravok, Rozpúšťadlo na atramenty, Rozpúšťadlo na živice, Rozpúšťadlo na lepidlá, Priemyselné odmasťovacie rozpúšťadlo, Výrobca priemyselných rozpúšťadiel, do umývacích zariadení, Výrobok do umývacích zariadení, Rozpúšťadlo farieb do odmasťovacích stolov, Čistiace rozpúšťadlo atrament, Čistiace rozpúšťadlo farby. výrobcovia čistiacich rozpúšťadiel. Dodávatelia čistiacich rozpúšťadiel. Rozpúšťadlá. Bezpečné rozpúšťadlo. Rozpúšťadlo bez piktogramov o nebezpečnosti. Čistiace rozpúšťadlo bez zápachu. Rozpúšťadlo pre sieťotlač. Rozpúšťadlo pre tampotlač. Rozpúšťadlo na stopy po lepidle. Rozpúšťadlo do umývačiek. Rozpúšťadlo pre ultrazvukové vane. Nové rozpúšťadlá. Nové rozpúšťadlo. Náhrada za dichlórmetán. Náhrada za dichlórmetán. Náhrada za CH2Cl2. Náhrada za látky karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu. Náhrada za acetón. Náhrada za acetón. Náhrada za NMP. Rozpúšťadlo polyuretánov. Rozpúšťadlá epoxidov. Rozpúšťadlo polyesterov. Rozpúšťadlo lepidiel. Rozpúšťadlo náterov. Rozpúšťadlo živíc. Rozpúšťadlo lakov. Rozpúšťadlá elastomérov. Prípravok na priemyselnú údržbu. Prípravky neobsahujúce MOSH, POSH, MOAH. Mazivá bez MOSH POSH MOAH. Mazivá bez MOSH POSH MOAH. Rozpúšťadlá bez MOSH POSH MOAH. Odmasťovadlá bez MOSH POSH MOAH. Čistiace prípravky bez MOSH POSH MOAH. Oleje bez MOSH POSH MOAH. Predpisy MOSH MOAH. MOSH POSH MOAH

Bezpečné rozpúšťadlo, bez zápachu, nehorľavé, zaručene bez uhľovodíkov, MOSH/POSH, MOAH. Schválené podľa NSF A1. BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉ  TESTOM OECD Bez povinnosti retencie. Odstraňuje kontaktné lepidlá, atramenty, nepolymerované živice. Možno použiť do umývacích zariadení. Odnímateľné zariadenia DETECT BLUE® HACCP BRC8 IFS. bezpečné čistiace rozpúšťadlo, BEZ PIKTOGRAMOV O NEBEZPEČNOSTI špeciálne na atramenty, živice, laky, farby. Bez zápachu. Rozpúšťadlo pre sieťotlač, tampotlač. Možno použiť do umývacích zariadení. Odmasťovacie rozpúšťadlo, Bezpečné rozpúšťadlo, Biologicky rozložiteľné rozpúšťadlo, Rozpúšťadlo bez piktogramov, Rozpúšťadlo bez štítku, Bezpečný odmasťovací prípravok, Rozpúšťadlo na atramenty, Rozpúšťadlo na živice, Rozpúšťadlo na lepidlá, Priemyselné odmasťovacie rozpúšťadlo, Výrobca priemyselných rozpúšťadiel, do umývacích zariadení, Výrobok do umývacích zariadení, Rozpúšťadlo farieb do odmasťovacích stolov, Čistiace rozpúšťadlo atrament, Čistiace rozpúšťadlo farby. výrobcovia čistiacich rozpúšťadiel. Dodávatelia čistiacich rozpúšťadiel. Rozpúšťadlá. Bezpečné rozpúšťadlo. Rozpúšťadlo bez piktogramov o nebezpečnosti. Čistiace rozpúšťadlo bez zápachu. Rozpúšťadlo pre sieťotlač. Rozpúšťadlo pre tampotlač. Rozpúšťadlo na stopy po lepidle. Rozpúšťadlo do umývačiek. Rozpúšťadlo pre ultrazvukové vane. Nové rozpúšťadlá. Nové rozpúšťadlo. Náhrada za dichlórmetán. Náhrada za dichlórmetán. Náhrada za CH2Cl2. Náhrada za látky karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu. Náhrada za acetón. Náhrada za acetón. Náhrada za NMP. Rozpúšťadlo polyuretánov. Rozpúšťadlá epoxidov. Rozpúšťadlo polyesterov. Rozpúšťadlo lepidiel. Rozpúšťadlo náterov. Rozpúšťadlo živíc. Rozpúšťadlo lakov. Rozpúšťadlá elastomérov. Prípravok na priemyselnú údržbu. Prípravky neobsahujúce MOSH, POSH, MOAH. Mazivá bez MOSH POSH MOAH. Mazivá bez MOSH POSH MOAH. Rozpúšťadlá bez MOSH POSH MOAH. Odmasťovadlá bez MOSH POSH MOAH. Čistiace prípravky bez MOSH POSH MOAH. Oleje bez MOSH POSH MOAH. Predpisy MOSH MOAH. MOSH POSH MOAH
Odstraňovanie kontaktných lepidiel na výrobných linkách  

 Umývanie sieťotlačových plátien, umývanie tampónov

zo silikónového elastoméru pri tampotlači 

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE